Pengertian Syair, Ciri, Jenis dan Contohnya

Hay teman-teman diedukasi.com. Pembahasan kali ini kita akan belajar tentang Apa itu Syair, Sejarah, Ciri-ciri, Jenis, dan Contohnya. Materi syair ini merupakan materi yang berkaitan dengan pelajaran budaya, meskipun saat ini sudah menjadi pelajaran pokok dalam Bahasa Indonesia.

Pengertian Syair, Ciri-Ciri, Jenis dan Contohnya

Pengertian Syair, Ciri, Jenis dan Contohnya

Apa itu Syair dan Sejarahnya? 

Syair adalah salah satu puisi lama yang berawal dari persia, masuk ke Indonesia berbarengan dengan masuknya Islam ke Nusantara.

Syair berasal dari kata atau istilah bahasa arab, yaitu  Syi'ir atau Syu'ur yang berarti "perasaan yang menyadari", kemudian berkembang pemaknaannya menjadi Syi'ru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum.

Syair Menjadi Khas Melayu

Dalam perkembangannya, syair yang terus mengalami perubahan, kemudian menjadi khas budaya Melayu, yang sudah tidak lagi orang memahaminya budaya dari sastra arab.

Seseorang yang sangat berperan penting dalam membentuk syair melayu adalah Penyair Hamzah Fansuri.

Karya Penyair Hamzah Fansuri, antara lain:
 1. Syair Perahu
 2. Syair Burung Pingai
 3. Syair Dagang
 4. Syair Sidang Fakir

Ciri-Ciri Syair

 1. Setiap bait, terdiri dari empat baris.
 2. Setiap baris, terdiri dari atas 8-14 suku kata.
 3. Bersajak a-a-a-a.
 4. Semua baris adalah isi.
 5. Bahasanya mengandung kiasan.

Jenis-jenis Syair

Jenis-jenis syair ini dibagi menjadi 5 golongan berdasarkan isinya.
 1. Syair Panji, yaitu menceritakan tentang keadaan yang terjadi dalam istana, dan keadaan orang yang berasal dari istana.
 2. Syair Romantis, yaitu berisi tentang percintaan, biasanya terdapat pada cerita alipur laman hikayat, ataupun cerita masyarakat.
 3. Syair Kiasan, yaitu syair yang berisi percintaan ikan, burung, bunga, atau buah-buahan, percintaan disini merupakan kiasan atau sindiran terhadap peristiwa tertentu.
 4. Syair Sejarah, yaitu syair yang berdasarkan peristiwa sejarah, seperti sejarah peperangan.
 5. Syair Agama, yaitu berisikan nasihan atau pesan-pesan yang berkaitan dengan agama. Syair agama juga terbagi menjadi Syair Sufi, Syair Ajaran Islam, Syair Riwayat Cerita Nabi, dan Syair Nasihat.

Contoh Syair "Syair Perahu"

Syair perahu ini termasuk dalam jenis Syair Agama, ciptaan Hamzah Fansuri.

Inilah gerangan suatu madah
mengarangkan syair terlalu indah,
membetuli jalan tempat berpindah,
di sanalah i'tikat diperbetuli sudah

Wahai muda kenali dirimu,
ialah perahu tamsil tubuhmu,
tiadalah berapa lama hidupmu,
ke akhirat jua kekal diammu.

Hai muda arif-budiman,
hasilkan kemudi dengan pedoman,
alat perahumu jua kerjakan,
itulah jalan membetuli insan.

Perteguh jua alat perahumu,
hasilkan bekal air dan kayu,
dayung pengayuh taruh di situ,
supaya laju perahumu itu

Sudahlah hasil kayu dan ayar,
angkatlah pula sauh dan layar,
pada beras bekal jantanlah taksir,
niscaya sempurna jalan yang kabir.

Perteguh jua alat perahumu,
muaranya sempit tempatmu lalu,
banyaklah di sana ikan dan hiu,
menanti perahumu lalu dari situ.

Muaranya dalam, ikanpun banyak,
di sanalah perahu karam dan rusak,
karangnya tajam seperti tombak
ke atas pasir kamu tersesak.

Ketahui olehmu hai anak dagang
riaknya rencam ombaknya karang
ikanpun banyak datang menyarang
hendak membawa ke tengah sawang.

Muaranya itu terlalu sempit,
di manakan lalu sampan dan rakit
jikalau ada pedoman dikapit,
sempurnalah jalan terlalu ba'id.

Baiklah perahu engkau perteguh,
hasilkan pendapat dengan tali sauh,
anginnya keras ombaknya cabuh,
pulaunya jauh tempat berlabuh.

Lengkapkan pendarat dan tali sauh,
derasmu banyak bertemu musuh,
selebu rencam ombaknya cabuh,
La ilaha illallahu akan tali yang teguh.

Barang siapa bergantung di situ,
teduhlah selebu yang rencam itu
pedoman betuli perahumu laju,
selamat engkau ke pulau itu.

La ilaha illallahu jua yang engkau ikut,
di laut keras dan topan ribut,
hiu dan paus di belakang menurut,
pertetaplah kemudi jangan terkejut.

Laut Silan terlalu dalam,
di sanalah perahu rusak dan karam,
sungguhpun banyak di sana menyelam,
larang mendapat permata nilam.

Laut Silan wahid al kahhar,
riaknya rencam ombaknya besar,
anginnya songsongan membelok sengkar
perbaik kemudi jangan berkisar.

Itulah laut yang maha indah,
ke sanalah kita semuanya berpindah,
hasilkan bekal kayu dan juadah
selamatlah engkau sempurna musyahadah.

Silan itu ombaknya kisah,
banyaklah akan ke sana berpindah,
topan dan ribut terlalu 'azamah,
perbetuli pedoman jangan berubah.

Laut Kulzum terlalu dalam,
ombaknya muhit pada sekalian alam
banyaklah di sana rusak dan karam,
perbaiki na'am, siang dan malam.

Ingati sungguh siang dan malam,
lautnya deras bertambah dalam,
anginpun keras, ombaknya rencam,
ingati perahu jangan tenggelam.

Jikalau engkau ingati sungguh,
angin yang keras menjadi teduh
tambahan selalu tetap yang cabuh
selamat engkau ke pulau itu berlabuh.

Sampailah ahad dengan masanya,
datanglah angin dengan paksanya,
belajar perahu sidang budimannya,
berlayar itu dengan kelengkapannya.

Wujud Allah nama perahunya,
ilmu Allah akan [dayungnya]
iman Allah nama kemudinya,
"yakin akan Allah" nama pawangnya.

"Taharat dan istinja'" nama lantainya,
"kufur dan masiat" air ruangnya,
tawakkul akan Allah jurubatunya
tauhid itu akan sauhnya.

Salat akan nabi tali bubutannya,
istigfar Allah akan layarnya,
"Allahu Akbar" nama anginnya,
subhan Allah akan lajunya.

"Wallahu a'lam" nama rantaunya,
"iradat Allah" nama bandarnya,
"kudrat Allah" nama labuhannya,
"surga jannat an naim nama negerinya.

Karangan ini suatu madah,
mengarangkan syair tempat berpindah,
di dalam dunia janganlah tam'ah,
di dalam kubur berkhalwat sudah.

Kenali dirimu di dalam kubur,
badan seorang hanya tersungkur
dengan siapa lawan bertutur?
di balik papan badan terhancur.

Di dalam dunia banyaklah mamang,
ke akhirat jua tempatmu pulang,
janganlah disusahi emas dan uang,
itulah membawa badan terbuang.

Tuntuti ilmu jangan kepalang,
di dalam kubur terbaring seorang,
Munkar wa Nakir ke sana datang,
menanyakan jikalau ada engkau sembahyang.

Tongkatnya lekat tiada terhisab,
badanmu remuk siksa dan azab,
akalmu itu hilang dan lenyap,
tanpa ada tujuan yg tetap,

Munkar wa Nakir bukan kepalang,
suaranya merdu bertambah garang,
tongkatnya besar terlalu panjang,
cabuknya banyak tiada terbilang.

Kenali dirimu, hai anak dagang!
di balik papan tidur telentang,
kelam dan dingin bukan kepalang,
dengan siapa lawan berbincang?

La ilaha illallahu itulah firman,
Tuhan itulah pergantungan alam sekalian,
iman tersurat pada hati insan,
siang dan malam jangan dilalaikan.

La ilaha illallahu itu terlalu nyata,
tauhid ma'rifat semata-mata,
memandang yang gaib semuanya rata,
lenyapkan ke sana sekalian kita.

La ilaha illallahu itu janganlah kaupermudah-mudah,
sekalian makhluk ke sana berpindah,
da'im dan ka'im jangan berubah,
khalak di sana dengan La ilaha illallahu.

La ilaha illallahu itu jangan kaulalaikan,
siang dan malam jangan kau sunyikan,
selama hidup juga engkau pakaikan,
Allah dan rasul juga yang menyampaikan.

La ilaha illallahu itu kata yang teguh,
memadamkan cahaya sekalian rusuh,
jin dan syaitan sekalian musuh,
hendak membawa dia bersungguh-sungguh.

La ilaha illallahu itu kesudahan kata,
tauhid ma'rifat semata-mata.
hapuskan hendak sekalian perkara,
hamba dan Tuhan tiada berbeda.

La ilaha illallahu itu tempat mengintai,
medan yang kadim tempat berdamai,
wujud Allah terlalu bitai,
siang dan malam jangan bercerai.

La ilaha illallahu itu tempat musyahadah,
menyatakan tauhid jangan berubah,
sempurnalah jalan iman yang mudah,
pertemuan Tuhan terlalu susah.
--------

Nah itulah pembahasan kita tentang Materi Pengertian Syair, Ciri, Jenis dan Contohnya. Semoga penjelasan materi diatas mudah dipahami teman-teman semua.

Oh iya, jika teman-teman butuh referensi artikel diatas, berikut adalah referensi artikel lengkapnya.

Pengertian Syair, Ciri, Jenis dan Contohnya Diposkan Oleh: